NGÀY THỨ 7 TÌNH NGUYỆN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thời gian 18/06/2022 09:03
Thực hiện Kế hoạch Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022.
Tập huấn, hướng dẫn các quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Thời gian 12/04/2022 08:30
Chiều 12/4, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bưu điện thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn các quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022. Thông qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu Sở, ngành, UBND các quận, huyện sẽ hiểu rõ hơn, tham mưu chất lượng hơn, triển khai tốt hơn các nội dung liên quan đến các quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

KH- Cai cach hanh chinh Nha nuoc nam 2022

Thời gian 14/01/2022 09:31