Thủ tục hành chính không chờ

Thời gian 11/08/2023 08:52
Triển khai Công văn số 256-CV/ĐTN, ngày 04/8/2023 của Quận Đoàn Ngô Quyền về việc "triển khai Ngày cao điểm Chiến sỹ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết TTHC"

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ CẬP KỸ NĂNG SỐ, KỸ NĂNG ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH MẠNG CHO THANH NIÊN

Thời gian 15/07/2023 09:52
Thực hiện công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN năm 2023, tối ngày 08/7/2023, ĐVTN phường Gia Viên đã tham gia Hội nghị tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số, kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh mạng.


Năm Chuyển đổi số trong hoạt động đoàn

Thời gian 09/06/2023 08:33
Thực hiện Chương công tác năm với chủ đề "Năm Chuyển đổi số trong hoạt động đoàn”. Thực hiện Kế hoạch Đoàn Thanh niên - Hội LHTN VN Cụm III khối đường phố - LLVT Quận Ngô Quyền gồm các phường Cầu Đất , Máy Tơ, Lê Lợi, Gia Viên.

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn Quận Ngô Quyền.

Thời gian 07/06/2023 08:25
Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 13/3/2023 của UBND Quận Ngô Quyền về triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn Quận Ngô Quyền.LỢI ÍCH DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Thời gian 03/06/2023 08:03