Công tác chuyển đổi số tại phường mang lại nhiều tiến ích và hiệu quả

Cập nhật: 13/04/2023 09:18
  1. Cải tiến và hiện đại hóa hệ thống hành chính Công tác chuyển đổi số giúp phường cải tiến và hiện đại hóa hệ thống hành chính, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý và giảm bớt gánh nặng cho cán bộ công chức. Việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý hồ sơ, giấy tờ, dữ liệu giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và nguồn lực, đồng thời giảm thiểu sai sót do nhân tố con người.
  2. Nâng cao chất lượng dịch vụ công Chuyển đổi số giúp phường cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng dịch vụ. Người dân có thể nộp đơn, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ, nhận kết quả thông qua hệ thống trực tuyến mà không cần phải trực tiếp đến cơ quan hành chính, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.
  3. Tăng cường minh bạch và chống tham nhũng Chuyển đổi số giúp phường tăng cường minh bạch, chống tham nhũng trong hoạt động hành chính. Việc công khai thông tin, dữ liệu và tiến trình giải quyết hồ sơ trên hệ thống trực tuyến giúp người dân dễ dàng giám sát và phản ánh việc làm của cán bộ, công chức, góp phần vào việc đẩy lùi tham nhũng và nâng cao lòng tin của người dân đối với cơ quan hành chính.

Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội Chuyển đổi số tại phường góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý đô thị, môi trường, giao thông, an ninh trật tự và các lĩnh vực khác giúp phường nắm bắt, phân tích và đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công trực tuyến cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, tạo nhiều cơ hội việc làm và nâng cao đời sống người dân.

  1. Kết nối và hợp tác với các đơn vị hành chính khác Công tác chuyển đổi số giúp phường kết nối và hợp tác với các đơn vị hành chính khác trong cùng hệ thống hành chính nhằm chia sẻ thông tin, dữ liệu, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác quản lý. Việc này đồng thời giúp phường nắm bắt nhu cầu và mong đợi của người dân, doanh nghiệp, đưa ra các chính sách, quyết định phù hợp và kịp thời, góp phần vào việc nâng cao chất lượng quản lý và phát triển địa phương.

Nhìn chung, công tác chuyển đổi số tại phường mang lại nhiều tiến bộ và hiệu quả, góp phần vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Tuy nhiên, để chuyển đổi số thành công, phường cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức và người dân, đồng thời không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng hệ thống và dịch vụ trực tuyến để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.