Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp

Cập nhật: 14/04/2022 16:20


Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố phát biểu tại Hội nghị


Về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của các đơn vị trong Khối: Tổng doanh thu 6.619 tỷ đồng, giảm 9% so cùng kỳ năm 2021; có 27 đơn vị đạt và vượt 25% kế hoạch năm 2022. Tổng số nộp ngân sách nhà nước 203,1 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2021; 30 doanh nghiệp nộp ngân sách từ 1 tỷ đồng trở lên (chiếm 28,1%). Tổng kim ngạch xuất khẩu 11,09 triệu USD, giảm 0,1% so cùng kỳ năm 2021. Tổng huy động vốn của các đơn vị ngân hàng trong Khối 62.029 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay 37.952 tỷ đồng, chiếm 62,93%; tỷ lệ nợ xấu 0,05%. Các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực dịch vụ công ích thực hiện tốt công tác quản lý, duy trì hoạt động hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy, vệ sinh môi trường đô thị, công viên cây xanh, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng. Các doanh nghiệp từng bước tiếp cận, triển khai và đã có kết quả bước đầu thực hiện chuyển đổi số ở nhiều đơn vị.


Đồng chí Lê Hữu Toản, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố báo cáo tại Hội nghị


Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ đạt kết quả bước đầu khá tích cực; tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong Khối khá ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, các cấp ủy. Đã hoàn thành chỉ tiêu thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên; vượt mức (150%) chỉ tiêu thành lập tổ chức cơ sở Đảng ngoài nhà nước Thành ủy giao năm 2022.


Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị


Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao, hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp gặp khó khăn, giảm sản lượng, doanh thu, việc làm, thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng; một số nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng kết quả còn hạn chế, như công tác phát triển đảng viên...


Đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng ghi nhận quý I/2022, Đảng ủy Khối, các cấp ủy cơ sở đã tích cực triển khai công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các đoàn thể phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động tại đơn vị; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tham gia thực hiện các giải pháp khắc phục khó khăn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh vừa phải tập trung cao phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Các doanh nghiệp trong Khối duy trì được sản xuất, kinh doanh, có doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định và tốt hơn cho người lao động; tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố.

Về nhiệm vụ quý II/2022, đồng chí Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng thống nhất với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Đảng ủy Khối đã đề ra và đề nghị Đảng ủy Khối tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số; quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm đến công tác kết nạp đảng viên mới. Cùng với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng và kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố. Tổ chức thành công Đại hội Đoàn thanh niên Khối Doanh nghiệp và Đại hội Hội Cựu chiến binh Khối doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2022 - 2027.