Quận ủy Ngô Quyền: Tăng cường công tác tuyên truyền về Chuyển đổi số cho đội ngũ Báo cáo viên

Thời gian 07/04/2022 09:43
Chiều 30/3, Trung tâm Chính trị quận ngô Quyền phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 3/2022, tuyên truyền về Nghị quyết số 03–NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; và tuyên truyền về Đại hội Hội Cựu chiến binh, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ngô Quyền.