Thực hiện sự chỉ đạo của Hội PN các cấp về tổ chức ra mắt các công trình,phần việc thực hiện chủ đề năm 2022 của Thành phố và quận

Cập nhật: 12/04/2022 15:40

Công trình đã được hoàn thành và ra mắt vào chiều 08/4/2022 tại địa điểm ven Hồ Tiên Nga.Hi vọng đây không chỉ là một điểm checkin lý tưởng cho mọi người mà còn nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường sống của toàn thể nhân dân!!