LỄ KẾT NẠP ĐOÀN ĐỢT 2

Cập nhật: 27/05/2023 11:09

Lễ kết nạp đoàn viên mới là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thanh niên góp phần xây dựng tổ chức Đoàn phát triển ngày càng vững mạnh.

Các tin đã đăng