Thực hiện Đề án 06 của Chính Phủ về triển khai đăng kí tài khoản định danh điện tử của công dân trong việc tích hợp tất cả những giấy tờ quan trọng trong ví điện tử,giảm tiện việc giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân.

Cập nhật: 31/05/2023 23:06