Ủy ban MTTQVN phường Gia Viên tổ chức triển khai mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn” tại tổ dân phố số 2.

Cập nhật: 31/03/2023 11:24

Mô hình được triển khai với ý nghĩa nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động vì môi trường của người dân, coi bảo vệ môi trường là sự sống còn, phân loại rác thải là thói quen, nhu cầu và niềm vui của mọi người, mọi nhà vì một tương lai xây dựng TDP, phường Gia Viên sáng – xanh – sạch – đẹp.

Các tin đã đăng