Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Quận ủy Ngô Quyền. Căn cứ Chương trình công tác năm của Đảng ủy

Cập nhật: 20/04/2022 23:00

Sáng ngày 16/4/2022, Đảng uỷ phường Gia Viên đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai 2 nghị quyết chuyên đề của QU: Nghị quyết số 02-NQ/QU ngày 15/12/2021 về củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tại Đảng bộ Quận Ngô Quyền trong tình hình hiện nay, Nghị quyết số 04-NQ/QU ngày 15/12/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quận Ngô Quyền trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Báo cáo viên đã trao đổi, tuyên truyền và triển khai các Nghị quyết tới trên 150 Đảng viên.